Felhasználási feltételek

Felhasznált forrás

Ezt a dokumentumot a Contractology sablon felhasználásával készítették, amely a következő címen található meg angol nyelven: 

https://www.contractology.com/

 

Garancia

A jelen webhelyet meglévő formájában, mindenféle kifejezett vagy vélelmezett felelősség vagy garancia nélkül szolgáltatjuk. A Hunnect nem vállal felelősséget vagy garanciát a webhellyel kapcsolatban, vagy az azon található információkat és anyagokat illetően.

A fenti bekezdés általános mivoltának szűkítése nélkül, a Hunnect nem garantálja az alábbiakat:

  • a webhely folyamatos elérhetőségét vagy általánosságban vett elérhetőségét;
  • a webhelyen feltüntetett adatok teljességét, valódiságát, pontosságát és egyértelműségét.

A jelen webhelyen található tartalom egyetlen elemét sem szánták bármilyen jellegű tanácsnak. (Ha (jogi, pénzügyi vagy orvosi) tanácsadásra van szüksége, kérjük, forduljon a megfelelő szakemberhez.)

 

Felelősségkorlátozás

A Hunnect nem vonható felelősségre (akár szerződésre, sérelmekre vagy más törvényekre való hivatkozással) a webhely tartalmával és használatával kapcsolatban, vagy egyéb, a webhellyek kapcsolatos szempontokból:

  • mivel ezt a webhelyet ingyen szolgáltatjuk, bármilyen közvetlen kárért;
  • bármilyen közvetett, különleges vagy következményes kárért; vagy
  • bármilyen üzleti veszteségért, bevételkiesésért, jövedelem-, profit- és megtakarításkiesésért, szerződések vagy üzleti kapcsolatok elvesztéséért, jó hírnév vagy bizalom elvesztéséért, információ vagy adatok elvesztéséért vagy károsodásáért.

A fenti korlátozások akkor is érvényben maradnak, ha a Hunnect Kft.-t előzetesen tájékoztatták a lehetséges veszteségről.

 

Kivételek

A jelen nyilatkozatban felsoroltak egyike sem zárja ki vagy korlátozza a törvény által előírt azon garanciákat, amelyeknek kizárása vagy korlátozása törvénytelen lenne; és a jelen nyilatkozat tartalma semmiben sem zárja ki vagy korlátozza a Hunnect Kft. Felelősségét az alábbiakra nézve:

  • a Hunnect Kft. hanyagságából fakadó haláleset vagy személyi sérülés;
  • csalás vagy csalárd megtestesítés a Hunnect Kft. részéről; vagy
  • olyan ügy, amelyben a felelősség kizárása vagy korlátozása, illetve kizárásának vagy korlátozásának megkísérlése a Hunnect Kft. részéről törvénytelen lenne.

 

Ésszerűség

A webhely használatával Ön elfogadja, hogy a jelen nyilatkozatban található  felelősségkizárások és -korlátozások ésszerűek.

Amennyiben nem tartja ésszerűnek azokat, úgy nem szabad használnia a webhelyet.

 

Más felek

Ön elfogadja, hogy korlátolt felelősségű társaság révén a Hunnect Kft. abban érdekelt, hogy korlátozza tisztviselői és alkalmazottai személyes felelősségét. Ön elfogadja azt, hogy nem tesz panaszt a Hunnect Kft. tisztviselői és alkalmazottai ellen a webhellyel kapcsolatban elszenvedett esetleges károkért.

A fenti bekezdés korlátozása nélkül Ön elfogadja, hogy a jelen nyilatkozatban található felelősségkizárások és -korlátozások védik a Hunnect Kft. tisztviselőit, alkalmazottait, képviselőit, leányvállalatait, jogutódait, megbízottait és alvállalkozóit, csakúgy, mint magát a Hunnect Kft.-t.

 

Nem érvényesíthető rendelkezések

Amennyiben a vonatkozó törvények hatálya alatt a jelen nyilatkozat bármely rendelkezésének nem lehet érvényt szerezni, az nem befolyásolja a jelen nyilatkozat további rendelkezéseinek érvényesíthetőségét.